АЛКАЛОИД АД – Скопје
бул. Александар Македонски 12
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Телефон: +389 2 2461 561

Магистрални чаеви

Магистралните чаеви се производи кои се подготвуваат по специфични барања на пациентите, за одредена индикација или потреба.

Во оваа група се наоѓаат неколку производи кои произлегуваат од фреквентното побарување за истите, од страна на поголем број пациенти.

Тие се дизајнирани врз база на традиционалните и фитотерапевтски сознанија за употреба на специфични лековити билки и слично како и медицинските чаеви, покриваат индикации кои мошне често се причина за заболувања.

Најново од
Good Nature