АЛКАЛОИД АД – Скопје
бул. Александар Македонски 12
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Телефон: +389 2 2461 561

Медицински чаеви

Групата производи наменети како помошни средства при лекување одредени индикации или ткн. “медицински” чаеви опфаќа чаеви специјално дизајнирани, врз основа на традиционални и современи фитотерапевтски податоци за лековитите билки. Секој од чаевите претставува мешавина од лековити билки кои поволно дејствуваат на индикацијата за која е наменет чајот.

Користењето на изобилство од билки и нивните лековити дејства врз организмот на човекот е традиција која GOOD NATURE ја негува со децении и им овозможува на оние кои веруваат во моќта на природата, да ја користат на едноставен и единствен начин.

Најново од
Good Nature