АЛКАЛОИД АД – Скопје
бул. Александар Македонски 12
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Телефон: +389 2 2461 561

Зелени чаеви

Пиењето чај е одраз на животниот стил кој открива желба за постојано истражување мириси и вкусови, во безброј варијанти. Оваа благородна традиција е креативно интерпретирана во новите GOOD NATURE зелени и црни чаеви на Алкалоид АД.

Под името чај, без никаква друга ознака или со ознака на земјата на потекло (кинески, руски, индиски, цејлонски) се подразбираат листовите и лисните пупки добиени од грмушката Thea sinensis, односно Camellia sinensis. Малкумина знаат дека зелениот и црниот чај се всушност листови од истата билка, Camellia sinensis, а се разликуваат според начинот на кој се обработени.

Свежо собраните листови најнапред се оставаат да овенат, па потоа се обработуваат, односно валкаат, при што листовите се кршат. Сокот кој излегува од клетките се врзува со кислородот од воздухот и со тоа настанува процес на ферментација. При овој процес се развиваат етерични масла кои се од големо значење за аромата на самиот чај. На овој начин се добива црниот чај.

Зелениот чај за разлика од црниот е неферментиран чај. Листовите веднаш по бербата подлежат на обработка со водена пареа, со што се спречува ферментацијата и се овозможува задржување на зелената боја на листовите. Зелениот чај, токму заради овој начин на обработка, задржува голем дел од активните соединенија и поседува значително посилни својства во споредба со црниот.

Најново од
Good Nature